Przykładowe realizacje

 • Budynki mieszkalne

viz przykl n2.jpg
viz przykl n1.jpg
 • Budynki usługowe

 • Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków

 • Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń NZOZ-u w Katowicach na gabinet rehabilitacyjny

 • Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego w Żorach na market spożywczy

 • Projekt architektoniczno-budowlany adaptacji pomieszczeń placówki pocztowej FUP Żory

 • Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowego na lokal handlowo-gastronomiczny

 • Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego na salon fryzjerski

 • Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego w Żorach na gabinet kosmetyczny

 • Zmiana sposobu użytkowania lokalu w pasażu handlowym na market spożywczy

 • Projekt architektoniczno-budowlany adaptacji pomieszczeń placówki pocztowej FUP Rybnik 1

 • Świadectwa charakterystyki energetycznej

 • Świadectwa budynków mieszkalnych

 • Świadectwo budynku Muzeum Ognia w Żorach