O nas

​​Zakres usług naszej pracowni obejmuje kompleksową obsługę administracyjną i projektową związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Oferujemy Państwu:

  • Projekty indywidualne budynków mieszkalnych

  • Projekty typowe z katalogów dostępnych w internecie (na część projektów oferujemy rabaty)

  • Adaptacje projektów typowych

  • Projekty budynków usługowych, handlowych, biurowych, magazynowych

  • Projekty rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz inwentaryzacje budynków istniejących

  • Zmiany sposobu użytkowania budynków

  • Dokumentację do wyodrębnienia samodzielnych lokali i mieszkań

  • Projekty zjazdów z dróg publicznych

  • Świadectwa charakterystyki energetycznej

  • Pośredniczymy w wykonaniu map do celów projektowych, badań gruntu

W pracy używamy legalnego oprogramowania do projektowania jak:

AutoCAD 2021 LT, Revit 2021 LT, SketchUp Pro 2020, V-Ray Next.