O nas

​​Zakres usług naszej pracowni obejmuje kompleksową obsługę administracyjną i projektową związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Oferujemy Państwu:

 • Projekty indywidualne budynków mieszkalnych

 • Projekty typowe z katalogów dostępnych w internecie (na część projektów oferujemy rabaty)

 • Adaptacje projektów typowych

 • Projekty budynków usługowych, handlowych, biurowych, magazynowych

 • Projekty rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz inwentaryzacje budynków istniejących

 • Zmiany sposobu użytkowania budynków

 • Dokumentację do wyodrębnienia samodzielnych lokali i mieszkań

 • Projekty zjazdów z dróg publicznych

 • Świadectwa charakterystyki energetycznej

 • Pośredniczymy w wykonaniu map do celów projektowych, badań gruntu

W pracy używamy najnowszych wersji legalnego oprogramowania do projektowania jak:

AutoCAD 2021 LT, Revit 2021 LT, SketchUp Pro 2020, V-Ray Next.

Projektanci:

mgr inż. arch. Agnieszka Szulc

 • absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej na kierunku Architektura

 • absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej na kierunku Budownictwo

 • absolwentka studium architektury wnętrz (Żak Rybnik)

 • studia podyplomowe w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Politechnika Śląska)

 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

 • członkostwo w Śląskiej Okręgowej Izbie Architektów - Nr wpisu  SL-1808

 • uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków

 • praktyka projektowa od 2004 roku